Değerlerimiz ve Kariyerimiz

Değerlerimiz ve Kariyerimiz

“İlim ilim bilmektir.

İlim kendin bilmektir.”

Yunus Emre’ye ait bu dizeleri, hayatımızın belirli dönemlerinde karşımıza alıp sessizleşip düşünmemiz gerek. Kendimizi tanımamızın ve buna uygun seçimler yapmamızın hayatımızın her döneminde bizi rahatlatan bir tarafı var çünkü.

Seçimlerimizi, hangi değerler ışığında yaptığımızı bilmek bize iyi gelecektir. Örgütsel psikoloji literatüründe, kişiliği, mizacı ve değerleri anlamamıza yardımcı olan pek çok ölçek var. Bu ölçeklerden biri de Schwartz Değerler Ölçeği.

Bu ölçekte 10 temel değer yer alıyor. Bu değerler, tavırlarımızı, duygularımızı, tercihlerimizi ve davranışlarımızı kültürün de ötesinde etkiliyor. Elbette kariyer tercihlerimizi de!

Bu değerleri sizler için şöyle özetleyebilirim:

  1. Kendi kendini yönetme ya da öz-yönlendirme: Tercihlerde, kararlarda, keşiflerde özgürce düşünebilmek ve hareket edebilmek.
  2. Uyarılma: Mesela, heyecan duymak, yenilik peşinde koşmak, hayata meydan okumak.
  3. Hazcılık: Hayattan zevk almak, duyusal anlamda keyif içinde olmak.
  4. Başarı: Yetkinlikleri kanıtlayarak kişisel başarı göstermek.
  5. Güç: Sosyal statü, prestij, insanlar ve diğer kaynaklar üzerinde kontrol gücüne ulaşmak.
  6. Güvenlik: Harmoni. Toplumsal istikrar ve ilişkilerde güven içinde olmak.
  7. Uyumluluk: Başkalarını üzecek veya zarar verebilecek ve sosyal beklentileri veya normları ihlal edecek muhtemel eylemleri, eğilimleri ve dürtüleri sınırlandırmak.
  8. Gelenek: Gelenek ve göreneklere saygı duymak, gelenekten gelen yükümlülükleri kabul etmek.
  9. Yardımseverlik: Çevremizde yer alan kişilerin refahını korumak ve geliştirmek.
  10. Evrensellik: Tüm insanların ve doğanın refahı için anlayış, takdir, hoşgörü ve koruma içgüdüsü taşımak.

Cohen (2009), İsrail’deki en büyük bankalardan birinde Schwartz Değerler Ölçeği’ni 424 banka çalışanına uyguluyor. Bireysel değerlerin örgütsel bağlılık türünü yordadığını buluyor. Örneğin, yardımseverlik, uyumluluk, evrenselcilik ve başarı, örgütsel bağlılıkla pozitif bir ilişki içinde.

Peki, sizin değerleriniz kariyerinizle ne kadar uyumlu?

Kaynaklar:

Cohen, A. (2009). A value based perspective on commitment in the workplace: An examination of Schwarz’s basic human values theory among bank employees in Israel, International Journal of Intercultural Relations, 33, 332-345

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1). http://dx. doi. org/10.9707/2307-0919.1116

Tags: