Biz Kimiz?

Hakkımızda

Misyonumuz

“Pozitif bir çalışma iklimi” için kurumların, yöneticilerin ve çalışanların gelişimini ve değişimini destekleyen eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak ve geleceğin çalışanları öğrencilere doğru tercihlerde bulunmaları için rehberlik etmektir.

Vizyonumuz

Bireye ve bütüne farkındalık kazandıran ve onları daha “bilge, iyimser, cesur, adil, ümitli, mizah dolu ve mutlu” organizma ve organizasyonlara dönüştürmek için ilham ve enerji kaynağı olmaktır.

 

Hakkımızda

Çalışma hayatı, bir günün en uzun dilimi ve insan ömrünün en uzun dönemidir.

Sineorg’un temel hedefi, böylesi uzun bir zamanda “pozitif bir çalışma iklimi” için kurumlara, yöneticilere ve çalışanlara destek olmaktır.

Pozitif bir çalışma iklimi için, çalışanlara ve kurumlara bağlı olarak değişen birçok bireysel ve organizasyonel ihtiyaçları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle, eğitimlerimiz ve atölyelerimiz, bireysel ve kurumsal farklılıkları göz önünde bulundurarak tasarlanmaktadır.

Geleceğin çalışanları olacak öğrencilere, ilerideki çalışma hayatlarında “mutlu” olabilmeleri için doğru rehberlik, kişisel farkındalık, meslek atölyeleriyle farklı meslekleri tanıma imkânı sunularak doğru kararlar ve tercihlerde bulunmalarına destek olunmaktadır.

 

4 Temel Eğitim Prensibimiz


Değerli Bilgi

Bilgi kirliliğinin had safhada olduğu günümüzde eğitimin konusuyla ilgili değerli bilgiler uzman eğitimciler tarafından katılımcılara aktarılır.

 

Aktif Katılım

Katılımcılarla aktif etkileşim ve diyalog kurulur. Eğitimin konusuyla alakalı tartışmalar yürütülür. 
 

 

Uygulamalı Materyaller

Uygulamaya dönük materyaller kullanılarak, pratik iş hayatına yönelik zengin içerikler sunulur. 
 
 

 

İlham ve Enerji

Eğitimin konusuyla alakalı özenle seçilen filmler, katılımcılara ilham ve enerji verir. İlham ve enerji, çözüm odaklı yaklaşmamızı sağlar ve iç kaynaklarımızı arttırır.

 

Logo ve Sineorg’un Anlamı

Logomuzun Anlamı


Sineorg’un 4 Temel Eğitim Prensibi

Sineorg’un dört temel eğitim prensibini ifade eder: Değerli bilgi, aktif katılım, uygulamalı materyaller, ilham ve enerji.

 

Sineorg’un Bütüncül Yaklaşımı

Bireylerden oluşan bütünü temsil eder. Sineorg, hem bireysel farklılıkları hem de organizasyon kültürünü göz önünde bulundurur.

 
350x264-ph
350x264-ph

Sine’nin Anlamı


Sinemanın Dönüştürücü Gücü

Sinemanın bireysel ve çalışma hayatımızdaki dönüştürücü etkisini ifade eder.

 

Sinemayla Gelen Farkındalık

Filmlerle; bilgelik, iyimserlik, cesaret, adalet, umut, ilham, yaşam enerjisi, mizah ve mutluluk hakkında farkındalık geliştirmeyi hedefleriz.

 

Org’un Anlamı


Organizma

Bireyleri ve bireysel farklılıkları ifade eder.

 

Organizasyon

Bütünü ve organizasyonel farklılıkları temsil eder.

 

Ekibimiz

Övgü TorlakKurucu/Örgütsel Psikoloji Uzmanı

Türkiye 44.’sü olarak kazandığı Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. ShARE Uluslararası Öğrenci Organizasyonu’nun Boğaziçi Üniversitesi Kampüs Başkanlığını yapmıştır. 2012 yılında, Amerikan Dışişleri Bakanlığının sponsor olduğu World Learning değişim programı kapsamında, dış politikada Türkiye’yi temsil eden “Genç Türkiye Liderleri”nden biri olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi’nde “Film Analizi” ve “Eğitim ve Sinema” gibi sinema üzerine dersler almıştır. Eğitim ve atölyelerinde, özenle seçilmiş film kareleri aracılığıyla daha fazla duyuya hitap ederek, çalışmaların verimliliğinin ve dönüştürücü etkisinin arttığına inanmaktadır.

Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi’nde Türk Kobilerinin dış ticarette etkinliklerinin arttırılması için çalışmıştır.

35’ten fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası danışmanlık şirketi TRANSEARCH International İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketi’nin İstanbul ekibinde araştırmacı olarak yer almış ve birçok üst düzey yönetici mülakatının yönetilmesinde deneyim kazanmıştır.

Son olarak, Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nde stratejik pazarlama, ürün geliştirme, hazine pazarlama, sermaye piyasaları ve uluslararası bankacılık olmak üzere 6 yılı aşkın çalışmıştır. Sermaye Piyasası Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı bulunmaktadır. Kurumsal çalışma hayatı içerisinde, “daha iyi bir iş ortamı” ve “etik iş hayatı”nın geliştirilmesini hedefleyen kurullarda etkin görev almıştır.

Sineorg Kurucusu, Yönetim Danışmanı ve Örgütsel Psikoloji Uzmanı olarak bireysel ve kurumsal eğitim ve atölye çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk annesidir.