Kişiliğimiz ve Kariyerimiz

Kişiliğimiz ve Kariyerimiz

“Tereyağını eriten ateş, yumurtayı katılaştırır.” Öyleyse, tercihlerimizde göz önünde bulundurmamız gereken unsurlardan biri de kişilik özelliklerimizdir. Herkes aynı işi yapamayabilir. Örgütlerin çalışanlardan aldığı tepkilerin çoğu birbirinden farklıdır.

Kişiliğimizin iş tercihlerimize ne denli etkisinin olduğunu araştıran çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir ölçek var: Beş Faktör Kişilik Ölçeği.

Beş Faktör Kişilik kuramında 5 temel kişilik özelliği bulunuyor:

  1. Uyumluluk: Güvenilirlik, yumuşak başlılık, açık sözlülük, fedakarlık, alçak gönüllülük
  2. Dışadönüklük: Pozitif, sosyal, enerjik, neşeli, baskın, iddialı, diğerlerine karşı ilgili
  3. Nörotiklik: Kaygılı, güvensiz, içine kapanık, sinirli, olumsuz duygulara açık
  4. Özdisiplin: İtaatkar, disiplin sahibi, sorumluluk sahibi, başarıya yönelimli
  5. Gelişime Açıklık: Gelişime açık, hayal kuran, maceracı, yaratıcı, meraklı, kendine özgü

Araştırmalar, çalışanların iş tercihleriyle kişilik özelliklerinin yakından ilişkili olduğunu söylüyor. Örneğin, duygusal anlamda çalkantılı kişiler yani duygu düzenleme konusunda zorlananların inovatif, yenilikçi ve değişime açık kurumları daha az tercih ediyorlar ya da hiç tercih etmiyorlar.

Dışadönük adaylar, kendilerine takım çalışması ve doyurucu bir sosyal ortam sunan kurumları daha çok tercih ediyorlar.

Çalışanların kendi kişiliklerine uygun kurumlar aramasıyla, kurumların kendi kültürlerine uygun çalışanları istihdam etmesi bizi ortak bir noktaya götürüyor: Çalışanın değerleriyle örgüt kültürünün uyumlu olmasının örgütsel bağlılığı arttırmasının önemi!

Başka bir yazıda da örgütsel bağlılık neden önemli ona bakalım!

Referanslar

Basım, H. N., Çetin, F., & Tabak, A. (2009). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi. Turk Psikoloji Dergisi, 24(63).

Judge, T. A., & Cable, D. M. (1997). Applicant personality, organizational culture, and organization attraction. Personnel psychology, 50(2), 359-394.

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1). http://dx. doi. org/10.9707/2307-0919.1116

Tags: