Kurumsal Gelişim Eğitimleri ve Danışmanlığı

Kurumsal Gelişim Eğitimleri ve Danışmanlığı

İş/örgüt psikolojisi perspektifiyle; mavi yaka/beyaz yaka çalışanlara yönelik, alt-üst yönetim dinamiklerini ve örgütlenme sistemini kapsayan kurumsal gelişim eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tüm yönetimsel süreçleri kapsamakla birlikte, organizasyonel gelişim ve esnek çalışma uygulamaları da danışmanlık alanlarımızdandır.

Tüm bireysel ve gruba yönelik faktörlerle beraber, örgütlenme sistemini oluşturan, organizasyon yapısının temelleri, kuruluş hikayesi, değerleri, örgütsel kültür, insan kaynakları ve uygulamaları bir bütün olarak eğitim programlarımız oluşturulurken analiz edilmektedir.


Başlıca Eğitimlerimiz:
 • Kişisel Farkındalık: Mizaç Tipleri, Kişilik Tarzları, Değer Yargıları ve Çalışma Hayatı
 • Liderlik ve Yönetim Becerileri Eğitimi: Liderlik ve Yöneticilik Becerilerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
 • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Etkili Takım Çalışması: Takım Ruhunu Canlandırma Oyunları
 • İş Hayatında Duygularımız, Duygusal Zeka, Duygular Neye Yarar?
 • İş Hayatında Stres ve Çatışma Yönetimi: Anlaşmazlık/Çatışma Tarzları: Zorlama, Kaçınma, Birlikte Çözümleme, Vazgeçme, Taviz Verme vb.
 • İş Hayatı ve Pozitif Psikoloji: İş Hayatında Mutlu Olmayı Öğrenebilir miyiz?
 • Motivasyon: Çalışma Hayatında Filmlerin Dönüştürücü Etkisi
 • Performans Yönetimi
 • Dikkat, Algı, Konsantrasyon ve İş Planlaması
 • Zaman ve Toplantı Yönetimi
 • Etkili Konuşma ve Beden Dili
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi